Windows Live Sync 14.0.8117.416

Windows Live Sync 14.0.8117.416

Microsoft – Shareware
ra khỏi 262 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows Live Sync (trước đây gọi là Windows Live FolderShare) là một ứng dụng đồng bộ hóa tập tin miễn phí để sử dụng bởi Microsoft được thiết kế để cho phép các tập tin và thư mục giữa các máy tính hai hoặc nhiều hơn được đồng bộ với nhau trên Windows (XP và sau đó) và hệ điều hành Mac OS X dựa Máy vi tính, tương tự như Live lưới của dịch vụ đồng bộ hóa dữ liệu.

Tối đa 20 thư mục (hoặc "thư viện") có thể bằng đồng bộ, bao gồm cả thư viện chia sẻ qua internet. Mỗi thư viện có thể chứa tối đa là 20.000 tập tin và mỗi tập tin không thể vượt quá 4GB. Windows Live Sync được phát hành ngày 11 tháng 12 năm 2008.

Tổng quan

Windows Live Sync là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.215 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Live Sync là 14.0.8117.416, phát hành vào ngày 05/07/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 14.0.8089.726, được sử dụng bởi 46 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Live Sync đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Live Sync đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Live Sync!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.215 UpdateStar có Windows Live Sync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản